Zijn er verplichtingen als ik van start ga als escort dame?

Van jobs waar men zich kan laten betalen voor sex of sexwerk wordt over het algemeen aangenomen dat er sprake zou kunnen zijn van dwang of verplichtingen die opgelegd worden door derde partijen, wij nemen ook aan dat deze manier van omgaan met medemensen in realiteit al gebeurd is en nog zal gebeuren, wij willen ons van deze manier van handelen uitdrukkelijk distantiëren!

Wij willen nadrukkelijk bevestigen dat er geen enkele vorm van verbintenissen of verplichtingen zijn als u bij ons van start zou gaan als escort dame.

Er zijn dus daadwerkelijk jobs waar u zich kan laten betalen voor diensten die gerelateerd zijn aan sex of sexwerk zonder enige verplichtingen.

Wel verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om ons te voorzien van eerlijke informatie als u bij ons van start zou gaan als escort dame, dat om misverstanden te voorkomen tussen uw persoonlijkheid als escort dame en de mensen waar u als escort dame een bezoek gaat brengen in de toekomst. Alvorens u bij ons van start gaat als escort dame wordt er in samenspraak met u uw individueel profiel opgemaakt met een omschrijving van uw persoonlijkheid waaronder uw maatjes, uw leeftijd, nationaliteit enz… Deze gegevens dienen overeen te stemmen met de realiteit en naar waarheid opgegeven te worden. Ook staat er binnen uw persoonlijk profiel een omschrijving van de diensten die u wil aanbieden als u iemand een bezoek gaat brengen, het is uiterst belangrijk dat u de diensten die u zelf aangeeft om deze te willen verlenen, dat u deze ook daadwerkelijk zult verlenen want de mensen die u gaat bezoeken zien het terecht als een vorm van bedrog als er een neen komt bij handelingen die als ja zijn weergegeven in uw profiel. Dit gevoelig onderwerp kan niet gezien worden als een verplichting daar u zelf in volledige vrijheid hebt besloten wat wel en wat niet kan, wees dus eerlijk bij het opmaken van uw profiel, u bepaalt zelf in hoeverre uw dienstverlening kan en mag gaan. Uw individueel profiel kan op uw verzoek op ieder moment gewijzigd worden, we verzoeken u wel om wijzigingen te laten doorvoeren voor u een eventuele volgende afspraak zou hebben, wacht dus niet tot wij u oproepen voor een volgende afspraak als u dingen wil wijzigen.

Bij jobs waar u zich kan laten betalen voor sex of sexwerk als escort dame is het ook belangrijk dat u enige verantwoording neemt:
- Reageer a.u.b. onmiddellijk als u van ons een oproep krijgt op de momenten dat u zelf heeft aangegeven dat u beschikbaar bent, het gaat vaak om last-minute afspraken.
- Als u tijdens de periode dat u zelf heeft aangegeven dat u beschikbaar bent toch onverwacht verhinderd zou zijn, laat ons dat dan a.u.b. onmiddellijk weten.
- Wij doen er alles aan om uw privacy en discretie te bewaren, wissel dus geen persoonlijke gegevens uit met de mensen die u gaat bezoeken als escort dame, u zou zeker niet de eerste zijn die achteraf te maken zou krijgen met verschillende vormen van stalking.
- Zorg voor uw optimale persoonlijke hygiëne.
- U heeft regelmatig wisselende seksuele contacten als escort dame, neem met de regelmaat de tijd voor een medische check-up.
- Breng ons op de hoogte als u ons dingen wil melden, goede conversaties brengen geschikte oplossingen.
- Als u niet langer wenst te werken als escort dame, laat ons dat dan weten, dan verwijderen wij u profiel uit onze bestanden.

  Terug naar overzicht  
Hoe afspreken om te solliciteren?

Ons telefoonnummer is 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 bereikbaar, u kunt ons dus op eender welk tijdstip telefonisch contacteren.

U kunt ons ook contacteren door onderstaand formulier in te vullen, wij bellen u in verband met uw privacy uitsluitend terug op het tijdstip dat u zelf heeft aangegeven in dit formulier om een afspraak te maken.

Sollicitatieformulier...

Neen Ja
Neen Ja
Escort Bellen Vlaanderen

* Verplichte velden

Door het verzenden van dit formulier aanvaardt u onze privacyvoorwaarden.